Speakers
INVENT ARENA 2024

RNDr. Věra Palkovská

primátorka statutárního města Třince

Mgr. Adam Kurzok

Zastupitel statutárního města Třince a předseda výboru pro strategický rozvoj
Budoucnost Třince je zejména o změně myšlení

Primátorka Třince RNDr. Věra Palkovská představí v diskuzním příspěvku Třinec jako město s bohatou identitou spojenou především s hutnictvím, sportem, ale i přátelským prostředím pro rodiny či podnikání. První významnou etapu rozvoje má již město za sebou, zahrnuje výstavbu a modernizaci klíčových objektů, jako jsou například výjezdové centrum, vlakové nádraží i zastávka v centru, sportovní hala STaRS či knihovna. Druhá fáze aktuálně probíhá a soustředí se na významné dopravní stavby, které posilují infrastrukturu města. Třetí etapa, na kterou se 34tisícový Třinec připravuje, se zaměří na změnu myšlení. Využití veřejného prostoru, podpora inovativních projektů pro zajištění konkurenceschopnosti i podpora společného sdílení a vzájemného soužití mezi generacemi a skupinami obyvatel – to bude výzvou nadcházejících let.
V současné době Třinec připravuje strategický plán pro budoucnost města po roce 2030, který má za úkol zlepšit život klíčových oblastech. Jeho tvorbu i další vize představí předseda výboru pro strategický rozvoj města a třinecký zastupitel Mgr. Adam Kurzok.

Ing. Roman Heide Ph.D., MBA

Generální ředitel TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s.
Tradice, která zavazuje. Zejména v proměnlivé době

Třinecké železárny, coby výrobní podnik s 185 letou tradicí a významným vlivem na okolní region, stojí na prahu nové éry celého průmyslového odvětví.
Výzvy, které před námi všemi stojí budou výzvami nejen pro Třinecké železárny samotné, ale především pro český a evropský průmysl jako takový. Mnohokráte skloňované slovo transformace v sobě skrývá úkoly a cíle spojené se Zelenou dohodou pro Evropu, tzv. Green Dealem, jehož hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. To vše vyžaduje nutnost se na tyto změny připravit a adaptovat se.
Třinecké železárny v tomto snažení nezaostávají již léta a hrdě hlásí, že v něm chtějí i nadále pokračovat. Vědomi si svých tradic, které zavazují, chtějí dále pokračovat v investicích do ekologie a transformace výroby.
Nejvýraznějším je v tomto směru přechod k výrobě oceli cestou elektrické obloukové pece. Nejen o těchto transformačních vizích, ale také o strategii Třineckých železáren bude přednáškový blok generálního ředitele TŽ.

Ing. Roman Lauš

Zakladatel a CEO společnosti Mewery
Maso budoucnosti bez zabíjení zvířat a planety

Roman je podnikatel, který vybudoval či spoluzaložil několik společností jako Global DTP, Global E-learning, Home Institute a také investoval do několika startupů. Byl zakládajícím členem a zároveň programovým ředitelem Future Port Prague, největší mezinárodní futuristické akce ve střední Evropě. Studoval také exponenciální technologie v USA.
Díky své síti kontaktů a znalostem získaným díky Future Port se rozhodl nejen organizovat akce o technologiích budoucnosti, ale také jednat. V roce 2020 tak Roman založil Mewery, první evropský buněčný food-tech startup vyvíjející kultivované vepřové maso na bázi mikrořas s potenciálem změnit celý masný průmysl.

Filip Hájek

Manažer pro ekologii - Ocelářská unie
Green Deal – příležitost nebo hrozba pro oceláře?

Zelená dohoda pro Evropu představuje pro ocelářství v EU patrně největší existenční výzvu v historii. Sílí tlak na dekarbonizaci průmyslu, nicméně technologické možnosti významného snížení emisí v odvětví výroby oceli jsou značně omezené. Zvyšují se environmentální ambice a nároky, s tím rostou náklady firem, ale nedostává se jim adekvátní ochrany konkurenceschopnosti na globálním trhu. Zelená transformace ocelářského odvětví je navíc plně závislá na mnoha vnějších podmínkách, které firmy nemohou ze své pozice ovlivnit, a musí tak spoléhat na správná politická rozhodnutí. K nim však často nedochází a ekologizace průmyslu se tak brzdí, což ve výsledku nepřispívá ani k samotnému plnění cílů EU. Je načase položit si otázku, zda budou zákazníci ochotni za „zelené“ ocelové výrobky zaplatit dvojnásobnou cenu.

Michael Rada

Zakladatel Industry 5.0
INDUSTRY 5.0 a její vliv na průmysl a vzdělání

Michael Rada je profesionál s více než 30 lety bohatých obchodních zkušeností. Svou kariéru zahájil v roce 1990 jako dělník v ocelárně. Již v roce 2013 vymyslel a vyvinul metodiku systematického předcházení vzniku odpadů nazvanou INDUSTRIAL UPCYCLING a začal ji implementovat do reálného podnikatelského a průmyslového prostředí v České republice. O dva roky později se INDUSTRIÁLNÍ UPCYCLING stává základním kamenem INDUSTRY 5.0, který byl 1. prosince 2015 představen publikovaným článkem s názvem INDUSTRY 5.0 FROM VIRTUAL TO PHYSICAL.
Pan Rada nemá akademické vzdělání, není vědec, politik ani celebrita, přesto pořádal webináře a přednášky na více než 450 univerzitách, školách a akcích po celém světě a INDUSTRY 5.0 se stává součástí EVROPSKÉHO RÁMCE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE, který představila EVROPSKÁ KOMISE 7. ledna 2021. Stejně tak toto téma rezonuje i na půdě konference OSN.
V roce 2020 byl PRŮMYSL 5.0 jmenován jedním z Top ten průmyslových trendů desetiletí.
Michael Rada se ujal poradenské role v mnoha organizacích, společnostech a projektech, včetně indické vlády, CAPTURE HIGH (USA), BEFORE3020 (USA), EIGHTQUBE (USA+INTERNATIONAL) a založil a vedl PROFUSION ACADEMY a mnoho dalších.

Ing. Martin Pytloun

Jednatel společnosti Tritem
Voda pro život i průmysl dle požadavků ESG reportingu

Dopad klimatické změny je patrný prakticky ve všech oblastech životního prostředí, a v oblasti hospodaření s vodou obzvlášť. Stále častěji bojujeme s extrémními projevy počasí jako jsou lokální srážky, přívalové deště a zejména prodlužující se období sucha. Z tohoto důvodu je náš přístup k hospodaření s vodou stále větším a důležitějším tématem nejen pro náš běžný život. V listopadu 2022 byla schválena směrnice CSRD, která vyžaduje, aby přes 50 tisíc podniků v EU vyhodnotilo své dopady, rizika a příležitosti v oblastech známých jako "E", "S", "G" a na základě tohoto hodnocení zpracovalo zprávu o udržitelnosti podniku. Environmentální složka přitom obsahuje pět témat, přičemž ani jedno z nich se bez vody neobejde, resp. není možné jej vyhodnotit. Současně má voda vlastní samostatné téma. Z tohoto je zřejmé, že voda má významnou roli v systému hodnocení dopadů, rizik a příležitostí podniků a tyto budou muset tak více sledovat například svoji spotřebu nebo kvalitu vypouštěných odpadních vod. V rámci přednášky budeme diskutovat o požadavcích na hodnocení dopadů, rizik a příležitostí podniků v oblasti vodního hospodářství s přesahem do našeho běžného života.

Jana Frantíková

Koordinátorka VaV ve společnosti Czechinvest
Technologická inkubace start-upů

Technologická inkubace je program, jehož cílem je najít a podpořit 250 inovativních technologických startupů rozvíjet startupový ekosystém v ČR v progresivních sektorech. CzechInvest poskytuje systematickou pomoc začínajícím technologickým firmám, podporuje individuálně každého žadatele, i ty, kteří se teprve chystají založit vlastní firmu. Díky široké síti kontaktů nabízí spolupráci s inovačními centry napříč celou republikou a umožňuje stát se partnerem v rámci tematických hubů pro zavedené firmy, akademickou sféru i státní sektor.

Ing. Jiří Šrámek

Zástupce ředitele Odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů

EGAP pomáhá českým firmám do světa poskytováním pojištění proti rizikům spojeným s vývozem zboží, služeb a investic z České republiky a s jejich financováním. Služby mohou využít čeští exportéři bez ohledu na svou velikost, právní formu či objem pojišťovaného vývozu.
Pro více informací Vás zveme na prezentaci našeho obchodního zástupce, v rámci které Vám představí naše služby, proces spolupráce a novinky v pojištění pro české firmy.
Můžete s ním prodiskutovat pojištění pro své exportní záměry kamkoliv do zahraničí. Díky pojištění budete mít jistotu, že za svou dodávku dostanete vždy zaplaceno. Potřebujete-li financování na provoz či investici v ČR, nabízíme pojištění úvěru, díky kterému pro vás bude jeho získání snazší.
V případě zájmu naleznete naše obchodní zástupce v stánku EGAP po celou dobu veletrhu.

Ing. Jakub Pončík

Ředitel pro výzkum a vývoj společnosti Tatra Trucks
Aktuální vývoj nákladních vozidel v TATRA TRUCKS

Přednáška bude zaměřena na klíčové trendy a inovace, které formují budoucnost automobilového průmyslu, se zvláštním zaměřením na strategii výzkumu a vývoje společnosti TATRA. Účastníci se seznámí s aktuálními projekty a technologiemi, na kterých TATRA pracuje, včetně pokroků v oblasti elektrifikace vozidel, autonomního řízení a udržitelnosti. Ředitel výzkumu a vývoje představí, jak společnost využívá své dlouholeté zkušenosti a technické know-how k vývoji vozidel, která odpovídají současným i budoucím potřebám trhu. . Na závěr budou diskutovány výzvy a příležitosti, kterým čelí automobilový průmysl v kontextu rychle se měnícího globálního trhu a jak je TATRA připravena na tyto změny reagovat.

Ing. Václav Bystrianský, Ph.D.

Vedoucí vzdělávacích programů Horizon Educational
Vodík, palivo přítomnosti, které spasí naši budoucnost?

Využití vodíku jako zázračného “paliva budoucnosti” předpovídal ve svých románech již Jules Verne. Právě pro nyní často využívané spojení “palivo budoucnosti” se může zdát, že vodík je i v dnešní době něco nového a neprozkoumaného, pravdou však je, že vodík je naší civilizací známý, vyráběný a využívaný již vice než 120 let a je jednou se základních chemikálií s širokým využitím v průmyslu. Během přednášky projdeme společně jakousi “Cestu vodíku”, která nás provede od samých základů až k problémům, které brání širšímu využití vodíku v dopravě a ukážeme si také jaké jsou možnosti vzdělávání nejen studentů ale i pedagogů v oblasti vodíkových technologií.